fbpx

Σύνδεση/Εγγραφή Σύνδεση/Εγγραφή cart cart
2117159620

Όροι χρησης

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω ισχύουν για την χρήση του διαδικτυακού ιστοτόπου www.stickerlab.gr και για τις πραγματοποιούμενες αγορές όλων των προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας με την επωνυμία «STICKERLAB - D.A. SPYROPOULOS» με έδρα στην Καλλιθέα Αττικής, Ανδρομάχης 213, ΤΚ 17673.

Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος STICKERLAB. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρίας και των επισκεπτών της ιστοσελίδας της.

Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων.

Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

STICKERLAB
DANIELA A. SPYROPOULOS
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΟΙΧΟΥ
ΑΦΜ: 128047000, ΔΟΥ Καλλιθέας.
Αρ. ΓΕΜΗ: 7165501000

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ανδρομάχης 213, Καλλιθέα Αττική 17673
Τηλ.: +30 2117159620

Ο παρών ιστότοπος: https://www.stickerlab.gr αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης με γκάμα προϊόντων που αποτελείται από  αυτοκόλλητα βινυλίου, πίνακες σε καμβά και λοιπά διακοσμητικά αντικείμενα. Οι όροι που παρατίθενται παρακάτω ισχύουν σε κάθε παραγγελία που τελείται μέσα από τα περιεχόμενα του ιστότοπου καθώς και σε παραγγελία που ξεκίνησε μέσω του ιστότοπου ή ολοκληρώθηκε μέσω αυτού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια δημιουργίας ενός λογαριασμού και κατ' επέκταση με τη χρήση του λογαριασμού αυτού για ολοκλήρωση μιας παραγγελίας συγκεντρώνονται τα προσωπικά δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη. Ο ιστότοπος stickerlab.gr ΟΥΔΕΠΟΤΕ θα ζητήσει, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, από το χρήστη να καταχωρήσει ή και να γνωστοποιήσει στοιχεία πιστωτικής κάρτας.
Τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία και απαιτούνται, περιορίζονται στα αποκλειστικώς εξής απαριθμούμενα:

1) Ονοματεπώνυμο
2) Διεύθυνση αποστολής ή/και τιμολόγησης
3) Πόλη αποστολής
4) Ταχυδρομικός κώδικας αποστολής
5) Νομός αποστολής
6) Τηλέφωνα επικοινωνίας
7) Email
8) Επιθυμητό όνομα χρήστη - username

Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων τα οποία συγκεντρώνει ο ιστότοπος stickerlab.gr καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων αυτών τελεί υπό τους όρους του Ν.2472/1997

ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος stickerlab.gr δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο.
Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρονική παραγγελία που έχει ολοκληρωθεί αποτελεί την μεταξύ μας νόμιμη  «Σύμβαση». Υποχρεούστε από τον νόμο να υποβάλλετε ακριβή και αληθή στοιχεία καθώς και να παραλάβετε και να πληρώσετε την παραγγελία σας όταν αυτή σας παραδοθεί.
Ψευδείς και ανακριβείς δηλώσεις καθώς και αδιαφορία ή άρνηση παραλαβής της παραγγελίας σας μπορεί να επισύρουν νομικές κυρώσεις εις βάρος σας από τη νομική προστασία της εταιρίας

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Σε κάθε προϊόν που περιλαμβάνεται στο stickerlab.gr υπάρχει αναφορά διαθεσιμότητας, χαρακτηριστικών και τιμής. Το σύνολο των προϊόντων αποτυπώνεται με τιμές, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
Οι τιμές αυτές μπορούν να αναπροσαρμοστούν από το stickerlab.gr χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης. Οι παραγγελίες κατοχυρώνονται με βάση την εκάστοτε τιμή που αναγράφεται στον ιστότοπο τη χρονική στιγμή ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς (checkout), ανάλογα με την επιλογή τρόπου αποστολής από τον αγοραστή.

Μόνο οι επαγγελματίες χρήστες του ιστότοπου οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές της χώρας με ΦΠΑ διαφορετικό του τρέχοντος και ορισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τιμολογούνται με το διαφορετικό ΦΠΑ.

Τα προϊόντα μας χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

Α1 - προϊόντα χωρίς δυνατότητα αλλαγής στα χαρακτηριστικά τους

Α2 - προϊόντα με επιπλέον επιλογές (διαστάσεις, χρώμα, αλλαγή κατεύθυνσης, προσθήκη ονόματος, κλπ)

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003). Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων.

Η εταιρία stickerlab.gr, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με την διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Αλλαγή παραγγελίας

Δεν δύναται να τροποποιήσουμε παραγγελίες εάν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα της stickerlab.gr.
Μπορείτε να ακυρώσετε και να δημιουργήσετε μια νέα παραγγελία χωρίς επιπλέον χρέωση μόνο εφόσον δεν έχει δοθεί η παραγγελία σας στον μεταφορέα.

Σε περίπτωση  άρνησης παραλαβής ή αδιαφορίας παραλαβής   των παραγγελθέντων εμπορευμάτων, με για οποιονδήποτε λόγο υπαιτιότητα του επισκέπτη/χρήστη ή όμοιας κακόβουλης πράξης από την πλευρά του πελάτη, η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον επισκέπτη/χρήστη το ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα αποστολής και επιστροφής των προϊόντων (1), το κόστος των β(2) , καθώς και το ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην αξία της παραγγελίας (3).

Η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει περαιτέρω ζημίες που ενδεχομένως να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα αδιαφορίας / άρνησης παραλαβής της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας του πελάτη.

EΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας παράγονται ώς ειδική παραγγελία κατ' αίτηση του πελάτη σε διαφορετικές διαστάσεις ,αποχρώσεις ή κατευθύνσεις , και κάποια  σχέδια περιέχουν την δυνατότητα να γράψετε το όνομα που θέλετε (κατηγορία Α2).
Για τους παραπάνω λόγους τα προϊόντα αυτά
δεν δύναται να επιστραφούν για κανένα λόγο. Συγκεκριμένα οποιοδήποτε προϊόν έχει περισσότερες από 1 επιλογές π.χ. αλλαγή χρώματος , επιλογή διάστασης , επιλογή κατεύθυνσης δεν δύναται προς επιστροφή.

Οι επιστροφές μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο στις εξής περιπτώσεις:

- ελαττωματικο προϊόν
- λάθος κωδικός προϊόντος
- λάθος χαρακτηριστικά (διαφορετικά από αυτά που έχετε επιλέξει)

*Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος (DOA), θα σας το αντικαταστήσουμε (με το ίδιο προϊόν) χωρίς περαιτέρω χρεώσεις εφόσον πρώτα μας επιστραφεί, στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω, μαζί με το παραστατικό αγοράς (εντός 7 εργάσιμων ημερών) και γίνει ο τυπικός αλλά απαραίτητος έλεγχος του προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή κατάσταση της συσκευασίας του προϊόντος.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας καλό είναι να ελέγχετε κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των προϊόντων και την συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθούν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο προϊόν, λάθος προϊόν κτλ.).

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο όταν τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα με τραπεζική μεταφορά.

Απαραίτητες προϋπόθεσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός των 14 ημερών είναι:

  1. Το προΙόν να μην ανήκει στην κατηγορία Α2 (οποιοδήποτε προϊόν έχει περισσότερες από 1 επιλογές π.χ. αλλαγή χρώματος , επιλογή διάστασης , επιλογή κατεύθυνσης)

  2. Να μην έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν και όλα τα είδη να επιστραφούν στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), πλήρη και εντός της συσκευασίας τους (για τα είδη που παραλαμβάνονται σε ειδική συσκευασία -π.χ. εύθραυστα προϊόντα- θα πρέπει να επιστρέφονται εντός των ειδικών συσκευασιών τους), ενώ θα πρέπει ακόμη να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά (απόδειξη / τιμολόγιο) που εκδόθηκαν για την αρχική παραγγελία.

Τα έξοδα αποστολής και επιστροφής των προϊόντων καθώς και το ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην αξία της παραγγελίας (μη επιστρέψιμη αξία) βαρύνουν τον πελάτη.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε θα πρέπει να μας ενημερώσετε πρώτα στο τηλέφωνο 211 7159620.

dorean metaf sketo

 

dorean metaf sketo

 

EasyCookieInfo